ਇੰਜਣ ਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਮਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ |ਹੌਂਡਾ...A: ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਮਾਉਂਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਚੈਸੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਥਿੜਕਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਅਤੇ ਘਟਣ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ: ਇੰਜਣ ਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?A: ਇੰਜਣ ਮਾਊਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

123456ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/218॥