ਬੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਬੁਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਬੇਅਰਿੰਗ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਝਾੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ "ਬੇਅਰਿੰਗ" ਰਗੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ, ਆਮ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਤਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮੇਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ-ਰਹਿਤ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

123456ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/152॥